Informácie o nás

  • Portál ERSV slúži pre potreby verejnosti, spracovateľov starých vozidiel, výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel.
  • Portál ERSV je vlastnený Zväzom automobilového priemyslu SR.