Kontaktné informácie

 • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
  Sekretariát
  Bojnická 3
  831 04 Bratislava
  Slovenská republika

 • 7000490056/8180 (Štátna pokladnica) - Číslo účtu na úhradu poplatku za vyradenie neexistujúceho vozidla
  IBAN: SK93 8180 0000 0070 0049 0056
  SWIFT(BIC): SPSRSKBA

 • Helpdesk

  Telefonické spojenie: +421 918 805 428

  Email: helpdesk@ersv.sk

Kontaktný formulár