Uvedenie portálu eRSV do prevádzky [1. 1. 2014]

Dna 2.1. 2014 bol uvedený do prevádzky portál eRSV.

Portál v 1. fáze poskytne verejnosti všeobecné informácie ohladom vydania potvrdenia o neexistencii starého vozidla a o postupe priebehu prípadu. Zároven umožní v neverejnej sekcii pracovníkom okresných úradov zadávat údaje a spracovat jednotlivé prípady.

V dalšej fáze bude do portálu integrovaná funkcnost spracovania starého vozidla a cast pre výrobcov vozidiel a zástupcov vozidiel.


Späť do archívu