Žiadost o vydanie potvrdenia

  

V priložených súboroch nájdete žiadost o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla


Žiadost ( formát .docx)

Žiadost ( formát .pdf)